เรียนดี มีวินัย สร้างเสริมพลานามัย เชิดชูคุณธรรม : ปลูกต้นไม่สิบปี สร้างอนุชน บ่มเพาะคนร้อยปี สร้างประเทศชาติ ไทย : Chinese

โรงเรียนประชาวิทย์ รับการประเมินภายใน
จากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

     ..โรงเรียนประชาวิทย์ ได้รับการประเมิน จากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ โดยคณะครู และบุคลากร ผู้บริหาร ทุกฝ่าย ทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
© โรงเรียนประชาวิทย์, ๒๗๔ ถนนฉัตรไชย, อำเภอเมือง, จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
Tel : 66-5421-7506 Fax : 66-5431-0217 E-mail: prachawit@mail.com Power by ITdivision@2012